Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |
  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Telefony
Pomiń łącza nawigacji.

Wykaz telefonów.

WSFiZ w Białymstoku

Rektor 85 67-85-827
Kancelaria Rektora 85 67-50-088 fax
Kancelaria Rektora 85 67-85-823
Prorektor do Spraw Dydaktyki i Spraw Studenckich 85 67-85-886
Prorektor ds. Ekonomicznych 85 67-85-858
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 85 67-85-813

Wydział Nauk Ekonomicznych

Dziekan 85 67-85-817
Prodziekan 85 67-85-807

Wydział Gospodarki Przestrzennej

Dziekan 85 67-85-888

Wydział Nauk Humanistycznych

Dziekan 85 67-85-905
Prodziekan 85 67-85-915

Dziekanat

Kierownik dziekanatu 85 67-85-887 fax
Dziekanat 85 67-85-914
Dziekanat 85 67-85-836

Katedry

Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym 85 67-85-819
  85 67-85-850  
Katedra Zarządzania 85 67-85-828
Katedra Finansów Rachunkowości i Informatyki 85 67-85-834 85 67-85-852
Katedra Ekonomii i Metod Ilościowych 85 67-85-
Katedra Filologii Angielskiej 85 67-85-904
Katedra Planowania Przestrzennego85 67-85-
Zakład Glottodydaktyki85 67-85-859

Jednostki Ogólnouczelniane

Centrum Kształcenia Podyplomowego 85 67-85-845
Centrum Kształcenia Podyplomowego - Dyrektor 85 67-85-881
Studium Języków Obcych 85 67-85-821
Studium Języków Obcych 85 67-85-814
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 85 67-85-809
     
Biblioteka 85 67-85-861
Biblioteka 85 67-85-802
Biblioteka - Kierownik 85 67-85-860 fax
     
Biuro Projektów 85 67-85-916
Centrum Pozyskiwania Funduszy Unijnych 85 67-85-849
Samorząd Studencki 85 67-85-844
     
Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich - Kierownik 85 67-85-851
Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich - Dyplomy 85 67-85-854
Biuro Karier85 67-85-906
Biuro stypendialne 85 67-85-907
     
Dział Księgowo Finansowy - Kwestor 85 67-85-818
Dział Księgowo Finansowy - Kierownik 85 67-85-815
Dział Księgowo Finansowy - rozliczenia studentów 85 67-85-855
Dział Księgowo Finansowy 85 67-85-878
Dział Księgowo Finansowy - Kasa 85 67-85-808
     
Dział Organizacyjno Pracowniczy 85 67-85-893
Dział Organizacyjno Pracowniczy 85 67-85-839
     
Dział Marketingu85 67-85-918fax
Dział Rekrutacji 85 67-85-908 fax
Dział Rekrutacji 85 67-85-846
     
Dział Nauki, Współpracy z Zagranicą i Wydawnictw 85 67-50-672
Dział Nauki, Współpracy z Zagranicą i Wydawnictw 85 67-85-801
Dział Nauki, Współpracy z Zagranicą i Wydawnictw 85 67-85-838
Sprzedaż wydawnictw 85 67-85-889
     
Stanowisko pracy do spraw sieci i systemów operacyjnych 85 67-85-898
Stanowisko pracy do spraw informatyki 85 67-85-910
     
Dyrektor Zakładu Gospodarczego 85 67-85-847  
     
Dział Techniczno-Gospodarczy 85 67-85-902 fax
Dział Techniczno-Gospodarczy - obsługa sal 85 67-85-812
     
Pokoje gościnne WSFIZ 85 678-59-02
(od 9:00 - 15:00)
  85 678 58 79
  85 678-58-96
fax
     
Restauracja Capitol 85 67-85-894  
Restauracja Capitol 85 67-60-418 fax
     
Centrum Kongresowe WSFiZ - wynajem sal 85 678-59-08 fax
  85 678-58-46  
     
Portiernia Budynek Auli 85 67-85-805
Szatnia Budynek Auli 85 67-85-900  
Szatnia Budynek E 85 67-85-879
Szatnia Budynek F 85 67-85-895
Konserwatorzy 85 67-85-832
WIG 85 67-85-806
WIG 85 67-85-841
WIG - Sekretariat 85 67-85-840

WSFiZ Filia w Ełku

Dział Administracyjno-Gospodarczy 87 62-18-091
 
Pokój Dziekanów 87 62-18-093
Kierownik Dziekanatu 87 62-18-092
Dziekanat 87 62-18-095
Dziekanat 87 62-18-096
Biblioteka 87 62-18-094
Kierownik Studiów 87 62-18-090
Centrum Studiów Podyplomowych87 62-18-097
Dział Rekrutacji87 62-18-098
Biuro Karier87 62-18-099
Portiernia / Centrala 87 62-11-446 fax

Wydział Zamiejscowy w Ostrowi Mazowieckiej

Dziekanat 29-746-88-30  
Dziekanat29-746-88-36fax

biznesklaster

Park Naukowo - Technologiczny w Ełku