Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |
  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Telefony
Pomiń łącza nawigacji.

Wykaz telefonów.

WSFiZ w Białymstoku

Rektor 085 67-85-827
Kancelaria Rektora 085 67-50-088 fax
Kancelaria Rektora 085 67-85-823
Prorektor do Spraw Dydaktyki i Spraw Studenckich 085 67-85-886
Prorektor ds. Ekonomicznych 085 67-85-858
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 085 67-85-813

Wydział Nauk Ekonomicznych

Dziekan 085 67-85-899
Prodziekan 085 67-85-807

Wydział Gospodarki Przestrzennej

Dziekan 085 67-85-888

Wydział Nauk Humanistycznych

Dziekan 085 67-85-905
Prodziekan 085 67-85-915

Dziekanat

Kierownik dziekanatu 085 67-85-887 fax
Dziekanat 085 67-85-914
Dziekanat 085 67-85-836

Katedry

Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym 085 67-85-819
  085 67-85-850  
Katedra Zarządzania 085 67-85-828
Katedra Finansów Rachunkowości i Informatyki 085 67-85-834
Katedra Ekonomii i Metod Ilościowych 085 67-85-
Katedra Filologii Angielskiej 085 67-85-904
Katedra Planowania Przestrzennego085 67-85-
Zakład Glottodydaktyki085 67-85-859

Jednostki Ogólnouczelniane

Centrum Kształcenia Podyplomowego 085 67-85-845
Centrum Kształcenia Podyplomowego - Dyrektor 085 67-85-881
Studium Języków Obcych 085 67-85-821
Studium Języków Obcych 085 67-85-814
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 085 67-85-809
     
Biblioteka 085 67-85-861
Biblioteka 085 67-85-802
Biblioteka - Kierownik 085 67-85-860 fax
     
Biuro Projektów 085 67-85-916
Centrum Pozyskiwania Funduszy Unijnych 085 67-85-849
Samorząd Studencki 085 67-85-844
     
Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich - Kierownik 085 67-85-851
Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich - Dyplomy 085 67-85-854
Biuro Karier085 67-85-906
Biuro stypendialne 085 67-85-907
     
Dział Księgowo Finansowy - Kwestor 085 67-85-818
Dział Księgowo Finansowy - Kierownik 085 67-85-815
Dział Księgowo Finansowy - rozliczenia studentów 085 67-85-855
Dział Księgowo Finansowy 085 67-85-878
Dział Księgowo Finansowy - Kasa 085 67-85-808
     
Dział Organizacyjno Pracowniczy 085 67-85-893
Dział Organizacyjno Pracowniczy 085 67-85-839
     
Dział Marketingu085 67-85-918fax
Dział Rekrutacji 085 67-85-908 fax
Dział Rekrutacji 085 67-85-846
     
Dział Nauki, Współpracy z Zagranicą i Wydawnictw 085 67-50-672
Dział Nauki, Współpracy z Zagranicą i Wydawnictw 085 67-85-801
Dział Nauki, Współpracy z Zagranicą i Wydawnictw 085 67-85-838
Sprzedaż wydawnictw 085 67-85-889
     
Stanowisko pracy do spraw sieci i systemów operacyjnych 085 67-85-898
Stanowisko pracy do spraw informatyki 085 67-85-910
     
Dyrektor Zakładu Gospodarczego 085 67-85-847  
     
Dział Techniczno-Gospodarczy 085 67-85-902 fax
Dział Techniczno-Gospodarczy - obsługa sal 085 67-85-812
     
Pokoje gościnne WSFIZ 085 678-59-02
(od 9:00 - 15:00)
  085 678 58 79
  085 678-58-96
fax
     
Restauracja Capitol 085 67-85-894  
Restauracja Capitol 085 67-60-418 fax
     
Centrum Kongresowe WSFiZ - wynajem sal 085 678-59-08 fax
  085 678-58-46  
     
Portiernia Budynek Auli 085 67-85-805
Szatnia Budynek Auli 085 67-85-900  
Szatnia Budynek E 085 67-85-879
Szatnia Budynek F 085 67-85-895
Konserwatorzy 085 67-85-832
WIG 085 67-85-806
WIG 085 67-85-841
WIG - Sekretariat 085 67-85-840

WSFiZ Filia w Ełku

Dział Administracyjno-Gospodarczy 087 62-18-091
 
Pokój Dziekanów 087 62-18-093
Kierownik Dziekanatu 087 62-18-092
Dziekanat 087 62-18-095
Dziekanat 087 62-18-096
Biblioteka 087 62-18-094
Kierownik Studiów 087 62-18-090
Centrum Studiów Podyplomowych087 62-18-097
Dział Rekrutacji087 62-18-098
Biuro Karier087 62-18-099
Portiernia / Centrala 087 62-11-446 fax

Wydział Zamiejscowy w Ostrowi Mazowieckiej

Dziekanat 29-746-88-30  
Dziekanat29-746-88-36fax

biznesklaster

Park Naukowo - Technologiczny w Ełku