Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacji
Pomiń łącza nawigacji.

Katedry Wydziału Finansów i Informatyki

KATEDRA FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI

Kierownik: doc. dr Anatoliusz Kopczuk - anatoliusz.kopczuk@wsfiz.edu.pl
Sekretarz: dr Ewa Niedźwiedzka - ewa.niedzwiedzka@wsfiz.edu.pl
Pokój: 109, telefon: 85-67-85-892

Katedra Metod Ilościowych

Kierownik: prof. zw. dr hab. Andrzej Luszniewicz
Sekretarz: mgr D. Żebrowska-Suchodolska - dorotazebrowska@interia.pl
E-mail: katedra.statystyki@wsfiz.edu.pl
Pokój 200 C, telefon: 85-67-85-810

Katedra Ekonomii i Ekologii

Kierownik: prof. dr hab. Mestwin Stanisław Kostka - mestwin.kostka@wsfiz.edu.pl
Sekretarz: mgr Anna Iwacewicz-Orłowska - aiwacewicz@yahoo.com
Pokój: 8, telefon: 85-67-85-811

Katedra Zastosowań Informatyki

Kierownik: prof. WSFiZ dr hab. Nina Siemieniuk - nina.siemieniuk@wsfiz.edu.pl
Sekretarz: mgr Katarzyna Rytelewska - katarzyna.rytelewska@wsfiz.edu.pl
E-mail: kzi@wsfiz.edu.pl
Pokój: 205 A, telefon: 85-67-85-834
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku