Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacji
Pomiń łącza nawigacji.

Koła Naukowe

SKN Ekopartner – Katedra Ekonomii i Ekologii

Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe „Ekopartner” działa przy Katedrze Ekonomii i Ekologii. Opiekunami koła są prof. dr hab. Mestwin Stanisław Kostka, mgr Anna Iwacewicz-Orłowska oraz Aniela Wojtkiewicz. W ramach swojej działalności koło realizuje Program Uniwersytetu Bałtyckiego (The Baltic University Programme), którego koordynatorem jest Uniwersytet w Uppsali (Szwecja). Obecnie w programie BUP uczestniczy 160 uczelni z 14 państw regionu Morza Bałtyckiego i 3000-7000 studentów rocznie. Program koncentruje się na zagadnieniach zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska regionu Morza Bałtyckiego. Celem programu BUP jest prowadzenie działalności edukacyjnej na poziomie uniwersyteckim w zakresie problematyki zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska regionu Morza Bałtyckiego. W ramach Programu Uniwersytetu Bałtyckiego realizowane są następujące kursy:

  • Środowisko Morza Bałtyckiego (The Baltic Sea Environment - BSE),
  • Ludzie Bałtyku (People of the Baltic - PoB),
  • Zrównoważony Rozwój Regionu Bałtyckiego (A Sustainable Baltic Region - SBR),
  • Zrównoważona Gospodarka Wodna (Sustainable Water Management in the Baltic Sea Basin - SWM),
  • Zrównoważony Rozwój Gmin i Planowanie Urbanistyczne - (The Sustainable Community Development and Urban Planning - SCD),
  • Nauka o Środowisku – Environmental Science.

W roku akademickim 2006/2007 studenci SKN Ekopartner realizują kurs Environmental Science. Kurs prowadzony jest w formie konwersatorium, językiem wykładowym jest język angielski. Wszyscy studenci, którzy zdadzą egzamin, otrzymają dyplomy ukończenia kursu podpisane przez dyrektora Uniwersytetu Bałtyckiego, profesora Larsa Rydéna. Aktualnie w pracach Koła uczestniczy 12 studentów wszystkich kierunków studiów WSFiZ w Białymstoku. Spotkania koła odbywają się dwa razy w tygodniu.

W ramach Programu Uniwersytetu Bałtyckiego corocznie odbywają się także dodatkowe zajęcia dla studentów, które cieszą się rosnącym zainteresowaniem. Są to m.in. obozy letnie, rejsy szkoleniowe na żaglowcach „Pogoria”, „Chopin” oraz jeziorach mazurskich, konferencje studenckie, konferencje szkoleniowe dla nauczycieli oraz video-konferencje. Regularnie uczestniczą w nich nauczyciele i studenci SKN Ekopartner.

więcej informacji

Login - Katedra Zastosowań Informatyki

Studenckie Koło Naukowe „Login” działa przy Katedrze Zastosowań Informatyki na Wydziale Finansów i Informatyki. Opiekunem koła jest prof. dr hab. Nina Siemieniuk.

Celem działalności jest kreowanie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej informatyki wśród młodzieży akademickiej.

więcej informacji
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku