Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacji
Pomiń łącza nawigacji.

Praktyka studencka, czyli możliwości, gdzie można odbywać i co daje.

Studenci kierunków Finanse i Rachunkowość oraz Informatyka i Ekonometria odbywają praktyki po I i II roku studiów według programów ustalonych przez WSFiZ w porozumieniu z wybranymi zakładami pracy.
Po zakończeniu praktyk każdy student składa sprawozdanie, które jest podstawą do zaliczenia praktyk przez Dziekana Wydziału Finansów i Informatyki
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku