Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Wydziały : Wydział Gospodarki Przestrzennej : Kierunki i specjalności
Pomiń łącza nawigacji.

Kierunki i specjalności

Studia I stopnia i inżynierskie

Kierunek: gospodarka przestrzenna

Specjalności:

  • Prjektowanie przestrzeni publicznej
  • Systemy informacji przestrzennej GIS
  • AutoCad w urbanistyce i planowaniu przestrzennym
  • Administracja i gospodarka regionalna
  • Fundusze i projekty Unii Europejskiej

Studia II stopnia

Kierunek: gospodarka przestrzenna

Specjalności:

  • Gospodarka regionalna i lokalna
  • Gospodarka i obrót nieruchomościami
  • AutoCad w urbanistyce i planowaniu przestrzennymPark Naukowo - Technologiczny w Ełku