Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Wydziały : Wydział Gospodarki Przestrzennej : Praktyka studencka
Pomiń łącza nawigacji.

Praktyka studencka, czyli możliwości, gdzie można odbywać i co daje.

Praktyka studencka ma na celu umożliwienie studentom nawiązania bezpośrednich kontaktów z gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi jednostkami samorządu terytorialnego, poznania ich wewnętrznej organizacji, sposobu funkcjonowania, uwarunkowań prawnych, występujących typowych problemów i typowej dokumentacji planistyczno-przestrzennej.

Studenci powinni prowadzić badania terenowe na potrzeby prowadzonych w gminach studiów i planów zagospodarowania przestrzennego, strategii rozwoju gminy, kształtowania środowiska i ochrony przyrody, działań na rzecz rozwoju lokalnego, przedsięwzięć inwestycyjnych, itd. Aktywnie uczestniczyć w pracach projektowych związanych z gospodarką przestrzenną i rozwojem społeczno-gospodarczym gminy.
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku