Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Wydziały : Wydział Nauk Humanistycznych : Koła Naukowe
Pomiń łącza nawigacji.

Koła Naukowe

Creative And Motivated - Katedra Filologii Angielskiej

Studenckie Koło Naukowe „Creative And Motivated” działa przy Katedrze Filologii Angielskiej. Jego opiekunem jest mgr Edyta Jasińska.
Cel działalności Koła Naukowego:

  1. stwarzanie jego członkom okazji do pogłębiania wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny Metodyki nauczania języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem nauczania w pierwszym etapie edukacyjnym;
  2. przyczynianie się do podwyższania poziomu naukowego Wydziału Nauk Humanistycznych oraz dbałość o dobry wizerunek Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku;
  3. integracja studentów o wspólnych zainteresowaniach związanych z szeroko rozumianą dziedziną Metodyki nauczania języka angielskiego;
  4. przygotowywanie członków Koła do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy;
  5. umożliwienie wszechstronnego rozwoju osobowości członków Koła z poszanowaniem propozycji przez nich zgłaszanych.

wiecej informacji


W organizacji

  • Translatoryki przy Katedrze Filologii Angielskiej – opiekun mgr Aleksandra KowalewskaPark Naukowo - Technologiczny w Ełku