Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacji
Aktualności
Pomiń łącza nawigacji.

Koło Naukowe „Economy & Society”

Koło powstało 10 grudnia 2007 roku z inicjatywy studentów WSFiZ Wydziału Nauk Ekonomicznych w Ostrowi Mazowieckiej. Pieczę nad Kołem sprawuje dr Dorota Ostrowska, Koło liczy 87 Członków.

Celem działalności Koła jest:

 • Stwarzanie jego Członkom okazji do pogłębiania wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny ekonomii;
 • Przyczynianie się do podwyższania poziomu naukowego Wydziału oraz dbałość o dobry wizerunek Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku;
 • Integracja studentów o wspólnych zainteresowaniach naukowych;
 • Przygotowywanie Członków Koła do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy;
 • Umożliwienie wszechstronnego rozwoju osobowości Członków Koła z poszanowaniem propozycji przez nich zgłaszanych;
 • Kształtowanie nowej kadry naukowej.

Dotychczasowe osiągnięcia:

I. Zrealizowane projekty pod kierunkiem dr Doroty Ostrowskiej:

 1. Pierwszy projekt rozpoczęto w styczniu 2008 roku a dotyczył on analizy poziomu rozwoju usług finansowych w Polsce w układzie instytucjonalnym. W projekcie brało udział 20 Członków Koła. Zwieńczeniem tego jest publikacja książkowa: Ekspansja rynku usług finansowych w układzie instytucjonalnym, red. D. Ostrowska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2009;
 2. Drugi projekt rozpoczęto w lutym 2012 roku a dotyczył on analizy bezpieczeństwa i nadzoru na rynku finansowym w Polsce. W projekcie brało udział 6 Członków Koła. Rezultatem tych badań jest publikacja: System nadzoru i bezpieczeństwa na rynku finansowym w Polsce, red. D. Ostrowska, Difin, Warszawa 2013;
 3. Trzeci projekt dotyczył analizy źródeł finansowania działalności. W projekcie brało udział 9 osób. Wynikiem tych badań jest publikacja: Źródła finansowania działalności a sprawność przedsiębiorstw działających w Polsce, red. D. Ostrowska, Difin, Warszawa 2014;
 4. W czwartym projekcie brały udział 4 osoby: Podstawy finansów przedsiębiorstw, red. D. Ostrowska, E. Niedźwiedzka, Difin, Warszawa 2015;
 5. W piątym projekcie brało udział 6 osób: D. Ostrowska, P. Kowalczyk-Rólczyńska, P. Jamróz, A. Staniszewska, E. Spigarska, M. Staśkiel, Rynek nieruchomości w Polsce.Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

II. Projekty w trakcie realizacji pod kierunkiem dr Doroty Ostrowskiej:

 1. Fundusze wspólnego inwestowania - przypadek rynku finansowego w Polsce. Projekt realizowany przez 4 członków Koła;
 2. Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne w Polsce - teoria i praktyka. Projekt realizowany przez 10 członków Koła.

III. Pozostałe publikacje Członków Zwyczajnych (studentów)

 1. D. Ostrowska, M. Jabłonka, Dobry, bo polski - Działalność Banku Gospodarstwa Krajowego, „Gazeta Finansowa”, 3 – 16 lipca 2009, nr 26;
 2. D. Ostrowska, M. Jaworska, „Rodzina na Swoim” podporą gospodarki, „Gazeta Finansowa”, 22 – 28 października 2010, nr 39;
 3. D. Ostrowska, M. Cymek, Stan finansowania działalności przedsiębiorstw w okresie kryzysu, „Gazeta Finansowa”, 6 – 12 stycznia 2012, nr 1;
 4. D. Ostrowska, A. Skuriat, Franchising a rozwój przedsiębiorczości w Polsce w okresie kryzysu, (w:) Przedsiębiorstwo, rynki i kultura w układzie transgranicznym, red. A. Iwacewicz – Orłowska, K. Meredyk, D. Sokołowska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2012;
 5. D. Ostrowska, A. Skuriat, Franchising a rozwój przedsiębiorczości w Polsce w okresie kryzysu, (w:) Reintegracja obszaru gospodarczego i kulturowego Europy Środkowo-Wschodniej, tom I, red. K. Meredyk, A. Iwacewicz – Orłowska, D. Sokołowska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2012;
 6. D. Ostrowska, A. Skuriat, Czy kapitał zagraniczny w przedsiębiorstwach jest nam potrzebny?, „Gazeta Finansowa”, 7-13 grudnia 2012, nr 49;
 7. D. Ostrowska, M. Cymek, Upadłość przedsiębiorstw to naturalny regulator, „Gazeta Finansowa”, 22-28 marca 2013, nr 12;
 8. D. Ostrowska, A. Skuriat, Insurance Guarantees KUKE S.A. and the Export Efficiency of Polish Economy (w:) Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, red. A. Kopiński, P. Kowalik, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, Zeszyt Nr 321/2013;
 9. D. Ostrowska, A. Skuriat, Financial Insurance and Risk in the Credit Market in Poland in Years 2006-2012, (w:) Przedsiębiorczość i innowacje w warunkach dekoniunktury gospodarczej, red. J. Szabłowski, Wydawnictwo WyższejSzkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2014.

IV. Seminaria:

 1. W dniu 18 czerwca 2011 roku w Ostrowi Mazowieckiej zostało zorganizowanie seminarium otwarte na temat: „Sprawność gospodarki polskiej w zakresie lokowania środków unijnych w ramach II-go okresu programowania”. Na seminarium swoje referaty wygłosiło 10 Członków – szczegółowy wykaz dostępny w Dziekanacie WNE.

V. Kształtowanie nowej kadry naukowej:

 1. Dwie Członkinie Koła od 2012 roku uczęszczają na seminaria doktoranckie.

Miejsce spotkań Koła:

Wydział Nauk Ekonomicznych WSFiZ, ul. Rubinkowskiego 8, 07 – 300 Ostrów Mazowiecka

Terminy spotkań: piątek przed zjazdem, godzina 18

Kontakt:

dr Dorota Ostrowska, tel.: 603 214 005, e – mail: dorota.ostrowska@wsfiz.edu.pl
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku