Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacji
Pomiń łącza nawigacji.

Koła naukowe

Ekopartner – Katedra Ekonomii i Ekologii

Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe „Ekopartner” działa przy Katedrze Ekonomii i Ekologii. Opiekunami koła są prof. dr hab. Mestwin Stanisław Kostka, mgr Anna Iwacewicz-Orłowska oraz Aniela Wojtkiewicz. W ramach swojej działalności koło realizuje Program Uniwersytetu Bałtyckiego (The Baltic University Programme), którego koordynatorem jest Uniwersytet w Uppsali (Szwecja). Obecnie w programie BUP uczestniczy 160 uczelni z 14 państw regionu Morza Bałtyckiego i 3000-7000 studentów rocznie. Program koncentruje się na zagadnieniach zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska regionu Morza Bałtyckiego. Celem programu BUP jest prowadzenie działalności edukacyjnej na poziomie uniwersyteckim w zakresie problematyki zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska regionu Morza Bałtyckiego. W ramach Programu Uniwersytetu Bałtyckiego realizowane są następujące kursy:

 • Środowisko Morza Bałtyckiego (The Baltic Sea Environment - BSE),
 • Ludzie Bałtyku (People of the Baltic - PoB),
 • Zrównoważony Rozwój Regionu Bałtyckiego (A Sustainable Baltic Region - SBR),
 • Zrównoważona Gospodarka Wodna (Sustainable Water Management in the Baltic Sea Basin - SWM),
 • Zrównoważony Rozwój Gmin i Planowanie Urbanistyczne - (The Sustainable Community Development and Urban Planning - SCD),
 • Nauka o Środowisku – Environmental Science.

W roku akademickim 2006/2007 studenci SKN Ekopartner realizują kurs Environmental Science. Kurs prowadzony jest w formie konwersatorium, językiem wykładowym jest język angielski. Wszyscy studenci, którzy zdadzą egzamin, otrzymają dyplomy ukończenia kursu podpisane przez dyrektora Uniwersytetu Bałtyckiego, profesora Larsa Rydéna. Aktualnie w pracach Koła uczestniczy 12 studentów wszystkich kierunków studiów WSFiZ w Białymstoku. Spotkania koła odbywają się dwa razy w tygodniu.

W ramach Programu Uniwersytetu Bałtyckiego corocznie odbywają się także dodatkowe zajęcia dla studentów, które cieszą się rosnącym zainteresowaniem. Są to m.in. obozy letnie, rejsy szkoleniowe na żaglowcach „Pogoria”, „Chopin” oraz jeziorach mazurskich, konferencje studenckie, konferencje szkoleniowe dla nauczycieli oraz video-konferencje. Regularnie uczestniczą w nich nauczyciele i studenci SKN Ekopartner.

więcej informacji

Internationa Society

Zakres obszaru działań naukowych z zakresu turystyki:

 • czynniki rozwoju turystyki międzynarodowej,
 • turystyka w rozwoju społecznym i gospodarczym,
 • turystyka krajowa i zagraniczna jako determinanta rozwoju gospodarczego,
 • agroturystyka

Zakres obszaru działań z zakresu pozanaukowego:

 • organizacja spotkań z kulturą południowo azjatycką,
 • poznawanie elementów kultury azjatyckiej,
 • organizacja projekcji filmów,
 • poznawanie kuchni azjatyckiej,
 • organizacja kursu języka hindi.

Opiekunowie koła:

 • mgr Wojciech Sznurkowski
 • mgr Himandju Patel

więcej informacji

Kooperatywa - Katedra Europeistyki i Nauk Prawnych

Cel działalności Koła Naukowego:

 1. stwarzanie uczestnikom koła okazji do pogłębiania wiedzy z obszaru przedsiębiorczości społecznej;
 2. integracja studentów o wspólnych zainteresowaniach społecznych oraz postawie obywatelskiej;
 3. przygotowywanie członków koła do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy;
 4. współpraca z osobami i instytucjami sektora organizacji pozarządowych województwa podlaskiego;
 5. umożliwienie wszechstronnego rozwoju osobowości członków koła z poszanowaniem propozycji przez nich zgłaszanych;
 6. praca nad tekstami publicystycznymi na temat przedsiębiorczości społecznej oraz lokalnych problemów społecznych, tekstami zamieszczanymi w uczelnianym magazynie „C40” oraz prasie lokalnej;

Opiekunem koła jest mgr Marcin Siedlecki.

więcej informacji

Studenckie koło naukowe przy Katedrze zarządzania międzynarodowego

Serdecznie zapraszamy studentów studiów dziennych i zaocznych do powstającego przy Katedrze zarządzania międzynarodowego koła naukowego. Przy współudziale kolegów z zagranicy będziemy zajmowali się problematyką zarządzania w przedsiębiorstwach.
Jeżeli:

 • jesteś osobą ambitną i otwartą
 • lubisz nawiązywać kontakty z ludźmi z różnych kultur
 • chcesz mieć ułatwiony start własnej kariery zawodowej

To ślij maila ze zgłoszeniem na adres:
kolo.zim@wsfiz.edu.pl

więcej informacji
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku