Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacji
Pomiń łącza nawigacji.

Kadra dydaktyczna

Kadra profesorska
 • prof. zw. dr hab. Aleksander Bondar
 • prof. zw. dr hab. Bolesław Rafał Kuc
 • prof. zw. dr hab. Leszek Kupiec
 • prof. zw. dr hab. Kazimierz Meredyk
 • prof. zw. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski
 • prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz
 • prof. dr hab. Olgierd Gedymin
 • prof. dr hab. Ludmila Nekhorosheva
 • prof. dr hab. Piotr Pysz
 • prof. dr hab. Józef Szabłowski
 • prof. dr hab. Roman Szul
 • prof. dr hab. Jerzy Paszkowski
Pracownicy naukowi ze stopniem doktora
 • dr Dorota Frasunkiewicz
 • dr Edward Hościlowicz
 • dr Zbigniew Klimaszewski
 • dr Jerzy Lisowski
 • dr Tomasz Matwiejczuk
 • dr Anna Iwacewicz-Orłowska
 • dr Anna Ostrowska
 • dr Elżbieta Zalesko
Asystenci:
 • mgr Elżbieta Ambrożej
 • mgr Edyta Brzozowska
 • mgr Leszek Kropiwnicki
 • mgr Rafał Majewski
 • mgr Joanna Zielińska
 • mgr Piotr PaszkowskiPark Naukowo - Technologiczny w Ełku