Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Erasmus
Pomiń łącza nawigacji.

Program wymiany studentów ERASMUS

Informacje o programie

Od roku akademickiego 1998/1999 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku uczestniczyła w programie edukacyjnym Unii Europejskiej o nazwie SOCRATES. Celem tego programu było kreowanie europejskiego wymiaru w nauczaniu, a także wspomaganie procesów przystosowywania się do nowych warunków społecznych i ekonomicznych w perspektywie nowej zjednoczonej Europy. Erasmus był jednym z komponentów programu Socrates. Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie internetowej www.socrates.org.pl.

Od roku 2007 Erasmus stał się częścią nowego programu Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme). Jego głównym celem jest wsparcie budowy Europy wiedzy, promowanie nieustannego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji (lifelong learning) oraz ułatwianie międzynarodowej współpracy w dziedzinie edukacji.
Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie internetowej www.frse.org.pl.

Głównym zadaniem programu Erasmus jest podnoszenie poziomu kształcenia i wzmacnianie jego europejskiego wymiaru w szkołach wyższych poprzez:

  • wymianę studentów obejmującą wyjazdy na studia,
  • wyjazdy studentów na prkatyki do zagranicznych przedsiębiorstw,
  • wymianę nauczycieli akademickich,
  • wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych,
  • przyjazdy pracowników przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć dla studentów,
  • system zaliczania okresu studiów odbytych w innym kraju,
  • opracowywanie programów nauczania oraz wprowadzenie do nich elementów dotyczących integracji europejskiej,
  • tworzenie europejskich sieci współpracy międzyuczelnianej.

Kontakt i szczegółowe informacje:

Dział Nauki, Współpracy z Zagranicą i Wydawnictw - pokój 407, budynek E
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku