Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Erasmus : Informacje dla kandydatów
Pomiń łącza nawigacji.

Informacje dla kandydatów do stypendium

Kto może wyjechać?

Każdy student studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, który ukończył pierwszy rok studiów w uczelni macierzystej. Powinien on znać język, w którym są prowadzone zajęcia na wybranej uczelni na tyle, żeby móc w nich aktywnie uczestniczyć. Zajęcia w uczelniach w Finlandii, Danii, Estonii, Rumunii, Turcji i na Litwie prowadzone są w języku angielskim. Językiem wykładowym w Hiszpanii jest język hiszpański zaś we Włoszech włoski. W przypadku wyjazdu do Niemiec należy biegle posługiwać się językiem niemieckim.

W zakwalifikowaniu się na wyjazd pomaga także wysoka średnia ocen. Ponadto preferowani są studenci biorący udział w życiu uczelni, pracach kół naukowych itp..

Studenci wyjeżdżający do Belgii powinni znać język francuski (w języku angielskim prowadzone są tylko niektóre przedmioty).

Na jaki okres można wyjechać?

Minimalny okres pobytu studentów w uczelni partnerskiej wynosi jeden semestr, zaś maksymalny – jeden rok akademicki. W praktyce studenci wyjeżdżają najczęściej na okres jednego semestru. W przypadku wyjazdu na jeden semestr okres studiów w uczelni partnerskiej może być przedłużony na semestr kolejny, jeżeli oba należą do tego samego roku akademickiego.

Każdy student może wyjechać na studia w ramach Programu Erasmus tylko raz.

Co należy zrobić aby wyjechać?

Rekrutacja odbywa się dwa razy do roku a ogłoszenia o procesie rekrutacyjnym zazwyczaj wywieszane są na tablicach informacyjnych.

Terminy składania dokumentów

 • w przypadku ubiegania się o wyjazd na semestr jesienny do 20 kwietnia
 • w przypadku ubiegania się o wyjazd na semestr wiosenny do 5 października.

Studenci zainteresowani uczestnictwem w programie Erasmus powinni wypełnić formularz aplikacyjny dostępny w Dziale Nauki, Współpracy z Zagranicą i Wydawnictw WSFiZ w Białymstoku, pokój 407 E lub na stronie internetowej.

Formularz dla studentów wyjeżdżających

Zasady rekrutacji i kwalifikacji studentów na wyjazdy w roku akademickim 2013/2014

Uczelnie

Studenci WSFiZ mogą wyjeżdżać do następujących uczelni partnerskich w celu odbycia części studiów w ramach programu Erasmus (w nawiasie podano obszar tematyczny wymiany/kierunek studiów):

 • Universitat Koblenz-Landau (Business Studies, Management Science)
  www.uni-koblenz-landau.de
 • University of Tampere w Finlandii (Business Studies)
  www.uta.fi
 • Universita degli studi di Verona we Włoszech (Economics)
  www.univr.it
 • Universita degli Studi di Bari we Włoszech (Business Studies, Languages and Philological Sciences, Social Sciences)
  www.uniba.it
 • Universidad de Las Palmas de Gran Canaria w Hiszpanii (Business Studies, Economics, Languages and Philological Sciences)
  www.ulpgc.es
 • Universitatea “Babes-Bolyai” Cluj Napoca w Rumunii (Economics)
  www.ubbcluj.ro
 • Uludag University w Turcji (Accountancy, Financial Management)
  www.uludag.edu.tr
 • Balikesir University w Turcji (Business Studies, Tourism and Hotel Management)
  www.balikesir.edu.tr
 • Ýstanbul Kultur University w Turcji (Business Studies, Economics)
  www.iku.edu.tr
 • Kazimieras Simonavicius University na Litwie (Business Studies) www.ksu.lt
 • Euroakadeemia w Estonii (Business Studies, Languages and Philological Sciences)
  www.eurouniv.ee
 • Universite de Mons w Belgii (Business Studies)
  www.umons.ac.be

Zasady finansowania wyjazdów studentów w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku