Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Współpraca z zagranicą
Pomiń łącza nawigacji.

Uczelnia w Europie i świecie

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku przywiązuje dużą wagę do rozwijania współpracy międzynarodowej. Jest to szczególnie ważne w obecnej rzeczywistości, w której występują bardzo silne tendencje integracyjne w wielu sferach życia społeczno-ekonomicznego. Wyraźnie widoczna jest postępująca globalizacja także w sferze edukacji.

Współpraca z uczelniami zagranicznymi obejmuje głównie wymianę doświadczeń naukowo-dydaktycznych w dziedzinie zarządzania, marketingu, finansów, bankowości, biznesu międzynarodowego. Współpraca ta obejmuje również wyjazdy kadry dydaktycznej i studentów na praktyki, staże, konferencje i seminaria.


WSFiZPark Naukowo - Technologiczny w Ełku