Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Konferencje : 2011 : Strategie zarządzania majątkiem trwałym w organizacjach gospodarczych : Cele konferencji
Pomiń łącza nawigacji.

Cele konferencji i zakres merytoryczny

Cel konferencji

Celem konferencji jest identyfikacja strategii organizacji, dotyczących zarządzania majątkiem trwałym w jednostkach gospodarczych. Obrady przyczynią się do sformułowania wniosków dotyczących zarządzania majątkiem trwałym w perspektywie 10-15 lat z uwzględnieniem aspektów międzynarodowych.

Zakres merytoryczny

  • Teoretyczne podstawy tworzenia, modyfikacji i zmian w strategiach gospodarki majątkiem trwałym.
  • Zarządzanie nieruchomościami.
  • Strategie organizacji w zakresie gospodarki maszynami, urządzeniami technicznymi i aparaturą badawczą.
  • Polityka innowacyjna w zakresie kształtowania dynamiki i struktury majątku trwałego.
  • Inwestycje i źródła finansowania w organizacjach gospodarczych.
  • Strategie organizacji, dotyczące długookresowych aktywów finansowych.
  • Zasady i metody kwantyfikacji majątku trwałego.Park Naukowo - Technologiczny w Ełku