Strona główna | Kandydaci | Students | Студенты | Pracownicy |

  Pomiń łącza nawigacjiStrona główna : Konferencje : 2011 : Strategie zarządzania majątkiem trwałym w organizacjach gospodarczych : Informacje organizacyjne
Pomiń łącza nawigacji.

Informacje organizacyjne

Komitet organizacyjny

 • dr Alina Warelis - przewodnicząca
 • dr Dorota Frasunkiewicz
 • mgr Halina Gilewicz
 • mgr Marcin Siedlecki
 • mgr Dorota Żebrowska-Suchodolska

Warunki uczestnictwa

 • zgłoszenie udziału w konferencji - wyłącznie na formularzu elektronicznym najpóźniej do 28 lutego 2011;
 • ostateczny termin nadsyłania referatów - do dnia 15 kwietnia 2011;
 • akceptacja referatów:
  • oryginalny tekst referatu (artykułu): tekst nie może być uprzednio publikowany;
  • zgodność tekstu z zakresem tematycznym konferencji;
  • preferowane teksty o charakterze badawczym;
  • referaty w wersji elektronicznej nalezy nasyłać na adres referaty@wsfiz.edu.pl
   ewentualny kontakt pocztowy: WSFiZ, ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
 • opłata za udział w konferencji - 600 PLN (obejmuje: koszty uczestnictwa, wyżywienia i materiałów konferencyjnych); 500 PLN - publikacja bez uczestnictwa w obradach;
 • wpłaty - do dnia 15 kwietnia 2011 na konto:
  ING Bank Śląski S.A.
  69 1050 1823 1000 0023 3378 1884

  z dopiskiem „konferencja 16-17.06.2011”

  (rezygnacja z uczestnictwa - zwrot wpłaty, pomniejszony o koszt rezerwacji hotelu)

Kontakt
Park Naukowo - Technologiczny w Ełku